Ik sta mijn opdrachtgevers bij in beslissingen over fundamentele vraagstukken. Samen diepen wij de vraag verder uit, ik adviseer over de meest passende onderzoeksmethode, ik voer het onderzoek voor u uit, rapporteer en formuleer aan de hand van de uitkomsten een advies voor uw strategie. Samen zorgen we dat het onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van uw organisatie. 

Enkele voorbeelden van vraagstukken waarbij ik u kan helpen zijn:
 • Wie zijn de gebruikers van mijn product of dienst?
 • Welke boodschap breng ik over met mijn (concept) reclame-uitingen?
 • Wat is de kwaliteit van mijn dienstverlening?
 • Op welke punten en hoe kan ik mijn product, dienst of reclame verder verbeteren?

Ik kan een volledig onderzoekstraject voor u verzorgen, inclusief advisering. Uiteraard kan ik ook helpen bij onderdelen van een onderzoekstraject, zoals:
 • Opstellen van een onderzoeksofferte
 • Omschrijving van de doelstelling
 • Vaststellen van de doelgroep
 • Bepalen van de meest gepaste onderzoeksmethode
 • Opstellen van een vragenlijst of gespreksleidraad
 • Uitvoeren van het veldwerk (kwalitatief en/of kwantitatief)
 • Rapporteren van de resultaten
 • Advies t.a.v. uw strategie
 • Projectmanagement tijdens het onderzoekstraject
In een oriënterend gesprek bepalen we samen in welke fases ik uw organisatie kan ondersteunen en hoe we die ondersteuning invullen. 
stra·te·gie (de; v) 
1 wetenschap, kennis van het oorlogvoeren
plan van handelen
doel·stel·ling (de; v) 
1 bedoeling, streven