Ik sta mijn opdrachtgevers bij in beslissingen over fundamentele vraagstukken. Samen diepen wij de vraag verder uit, ik adviseer over de meest passende onderzoeksmethode, ik voer het onderzoek uit, rapporteer en formuleer aan de hand van de uitkomsten een advies voor de toekomstige strategie. Samen zorgen we dat het onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. 

Enkele voorbeelden van vraagstukken waarbij ik kan helpen zijn:
 • Wie zijn de gebruikers van mijn product of dienst? Wat zijn hun behoeften?
 • Welke boodschap breng ik over met mijn (concept) reclame-uitingen?
 • Wat is de kwaliteit van mijn dienstverlening?
 • Op welke punten en hoe kan ik mijn product, dienst of reclame verder verbeteren?

Ik kan een volledig onderzoekstraject verzorgen, inclusief advisering. Uiteraard kan ik ook helpen bij onderdelen van een onderzoekstraject, zoals:
 • Opstellen van een onderzoeksvoorstel
 • Omschrijving van de doelstellingen
 • Vaststellen van de doelgroep
 • Bepalen van de meest gepaste onderzoeksmethode
 • Opstellen van een vragenlijst of gespreksleidraad
 • Uitvoeren van het veldwerk (kwalitatief en/of kwantitatief)
 • Rapporteren van de resultaten
 • Advies t.a.v. de strategie
 • Projectmanagement tijdens het onderzoekstraject
In een oriënterend gesprek bepalen we in welke fases ik kan ondersteunen en hoe we de samenwerking invullen. 
stra·te·gie (de; v) 
1 wetenschap, kennis van het oorlogvoeren
plan van handelen
doel·stel·ling (de; v) 
1 bedoeling, streven